Orçelik’in “Kalite Politikası”, şirketimizin metal ofis mobilyaları, çelik raf, dolap ve arşivleme sistemleri üretiminde benimsediği yüksek standartları ve müşteri odaklı yaklaşımını yansıtır. Orçelik’in kalite yönetim sistemine olan bağlılığını, sürekli iyileştirme çabalarını ve sektördeki rekabet üstünlüğünü sağlama konusundaki stratejilerini detaylandırır. Orçelik, insan kaynağının etkin kullanımına, çalışanların sürekli gelişimine ve sosyal sorumluluk anlayışına sıkı sıkıya bağlı olarak, sadece ürün kalitesine değil, aynı zamanda toplumsal ve çevresel katkı sağlamaya önem verir.

Mobilya İmalatı ve Satışı Sektöründe Hizmet Vermekte olan Firmamız:

  • Hızla gelişen ve değişen Mobilya Sektöründe rekabet üstünlüğünü sağlayabilmenin ön koşulu; tüm faaliyetlerin odağında olan insan kaynağını doğru seçmek, doğru yerde, uygun yetkinliklerde ve profesyonelce istihdam ederek müşterilerimizin beklentilerini karşılayarak müşteri memnuniyeti sağlamak,
  •   İnsan unsurunun, yapılan her faaliyetin ve kurulan her sistemin başarısında temel belirleyici rol üstlendiğine inanan ORÇELİK OFİS MOBİLYALARI MAKİNE SAN. VE TİC. A.Ş. misyon, vizyon ve hedefleri doğrultusunda insan kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak,
  • -Bireysel ve kurumsal değerlerin paylaşıldığı, nitelikli, huzurlu ve sıcak bir çalışma ortamı sağlamak, – Eğitim faaliyetlerini sistemli bir şekilde sürdürerek, çalışanların bilgi, beceri ve davranışlarını geliştirmek ve çalışanların sürekli gelişimini sağlamak,
  •   Şirketin stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda organizasyon yapısını daima dinamik ve değişime hazır tutmak,
  • Çalışanların ekonomik, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılayabilecek öneriler, programlar ve uygulamalar geliştirmek,
  •  İş yaşamıyla özel yaşamın yapıcı etkileşim kurabilmesi için, çalışanlarımızın bireysel ve aile yaşamındaki mutluluklarını artırıcı sosyal faaliyetler yapmak ve uygulamak,
  • Çalışanların yakalamış olduğu hayat standardını sürdürülebilir hale getirmek ve yaşam kalitesini artırıcı çalışmalar yapmak,
  • Toplumsal ve çevresel politikalar geliştirerek uygulamak, çalışanların sosyal, kültürel ve eğitsel faaliyetlerini destekleyerek toplumsal faydaya katkı sağlamak, –
  • Kalite yönetim sistemi şartlarına uymak ve sürekli geliştirmek    Kalite Politikamızdır.